DSPB znamená Doktorské studijní programy v biomedicíně na UK. Společně se mnou další plány ohledně DSPB diskutovali místopředsedové prof. Tesař a doc. Gabriel.