Pokud jde o ty v názvu semináře zmíněné alternativy, zejména dost zněl zatím nevyužitý, byť existující, instrument dočasné ochrany. Je také zřejmé, že hlavním problémem není ani tak existující legislativa, jako její faktická obtížná vymahatelnost (jak vůči členským státům – typicky Řecko, tak vůči jednotlivým migrantům/azylantům).