Mluvím společně s prof. Ivo Šlosarčíkem z FSV UK a  Petrem Sokolem z CEVRO Institutu, moderuje Mgr. Vít Nejedlo, Vedoucí Oddělení pro Eurocentra na Úřadu vlády ČR. Moje úvodní vystoupení se opíralo zejména o náš text ke kontrole subsidiarity a o usnesení Senátu k Bílé knize o budoucnosti EU.