Vystoupil jsem na semináři Jakou hrají roli v EU národní parlamenty? pořádaném sdružením Europeum v Evropském domě v Praze.