Společný seminář senátních výborů pro záležitosti EU a pro zahaniční vztahy, obranu a bezpečnost.