Můj návrh usnesení byl po dlouhé debatě přijat čtyřpětinovou většinou.

 

301. USNESENÍ SENÁTU

z 10. schůze, konané dne 12. října 2017

k projevu prezidenta republiky k Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy dne 10. října 2017

Senát

1. nesouhlasí s výroky prezidenta republiky pronesenými na plenárním zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy dne 10. října 2017 týkajícími se ruské anexe Krymu, které jsou v rozporu se zahraniční politikou České republiky. Těmito výroky prezident republiky legitimizuje agresi, která je v rozporu s mezinárodním právem.

2. připomíná své usnesení č. 545 z 28. schůze 10. funkčního období, ve kterém v souladu s vládní pozicí mimo jiné konstatuje, že Krym je nadále součástí Ukrajiny. Jeho oddělení od Ukrajiny je výsledkem ruské agrese a nemá oporu v mezinárodním právu.

3. vyzývá prezidenta republiky, aby respektoval zahraniční politiku České republiky a zásady mezinárodního práva.

Milan Štěch v. r. předseda Senátu

Lumír Kantor v. r. ověřovatel Senátu


 

Toto je vtip, který jsem citoval v závěru své řeči, kterou jsem zdůvodňoval svůj návrh usnesení:

22496339_1949361731978380_7335641833405720696_o