Školský výbor Senátu se při organizaci tohoto veřejného slyšení inspiroval nedávným dramatickým děním na Literární akademii, nicméně téma bylo obecné. Se „stárnutím“ sektoru soukromých VŠ (mnohým už je 15 let) se ukazuje, že VŠ zákon možná ne dostatečně řeší ochranu akademického prostředí na tomto typu institucí.

V průběhu slyšení jsme se společně připojili k  k celoevropské akci Minuta ticha na evropských univerzitách za oběti masové vraždy v keňské Garisse.