Předvánoční setkání polistopadových kolegií rektorů Univerzity Karlovy v Praze. Letos poprvé bez churavějícího Radima Palouše.