V Literární kavárně Týnská, s magistrátními radními Třeštíkovou a Scheinherrem.