Velmi užitečná aktivita předsedy VUZP Zbyňka Linharta