V evropském výboru Senátu nás navštívila paní Jolana Mungengová, členka kabinetu komisařky EU pro obchod Cecilie Malmströmové. Společně s kolegy s evropského a zahraničního výboru Poslanecké sněmovny jsme intenzivně probírali mj. i TTIP.

 

Mungeng