Na setkání členů evropských výborů Senátu a Sněmovny s místopředsedkyní Evropské komise pro demokracii a demografii Dubravkou Šuicou jsme mluvili hlavně o chystané konferenci o budoucnosti EU, kterou má na starosti.