Setkání (společně s kol. Václavem Láskou) se zástupci odborů Ústavu pro studium totalitních režimů (v návaznosti na jednání s vedením ÚSTR minulý týden).