Příprava cesty evropského a zahraničního výborů do Běloruska začátkem června.