Přijetí velvyslance Španělského království J. E. p. Pascuala Ignacia Navarro Ríosa při příležitosti ukončení jeho diplomatické mise v ČR.