Přijetí velvyslance Turecké republiky J. E. p. Ahmeta Necati Bigaliho.