Pozval jsem nového mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, protože zejména v souvislosti s Brexitem je toho hodně, co je s touto nám překvapivě v mnohém blízkou evropskou zemí třeba řešit. Bavili jsme se hlavně o velké starosti Irska – hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem, o vyjednávacím procesu Brexitu i o tom, že naše bilaterální vztahy paradoxně mohou po Brexitu posílit.