Zajímavý rozhovor jsem v rámci slavnostního setkání měl např. s novým papežským nunciem, Charlesem Balvo. 

 

Saved Photo