DSPB znamená „Doktorské studijní programy v biomedicíně“ a spojuje pražské lékařské fakulty UK, PřF UK a řadu ústavů Akademie věd a dalších relevantních vědeckých institucí. Prof. Drahošovi jsme přišli hlavně představit nové vedení.