Přestavba bývalé menzy zničené za povodně 2002 se začala chystat za mého rektorování. Nynější děkanka Pětová byla tehdy proděkankou pro rozvoj.