DSPB jsou Doktorské studijní programy biomedicíny na UK (a spolupracujících institucích, hl. AV). Zahájení jsme letos koncipovali nově – bylo ve Vlasteneckém sále Karolina, hlavní „atrakcí“ byla po krátkém úvodu přednáška prof. Höschla o filosofii vědecké metody a poprvé zahrnovalo krátké společenské setkání u skleničky, následované prohlídkou historických prostor Karolina se zasvěceným výkladem prorektora UK a profesora dějin umění Jana Royta.