Kvůli dlouho a složitě plánované společné cestě dvou senátních výborů do tří zemí nejednoduché oblasti západního Balkánu (Kosova, Černé Hory a Srbska) jsme sice propásli některá důležitá jednání Senátu (protože Senát na poslední chvíli změnil předpokládané termíny jednání), ale snad jsme tu přispěli svým dílem k podpoře evrospkého směřování těchto zemí. To je jediná perspektiva, která – přes všechna svá úskalí a rizika – snad může tento region nakonec přece jen stabilizovat a minimalizovat jeho bezpečtnostní rizika.

Na obrázku jsme u sochy matky Terezy v centru Prištiny. Je zajímavé, že tato katolická světice je vysoce respektovanou osobností nejen zde, v převážně muslimském Kosovu, ale i v sousední převážně muslimské Albánii a dalších zemích regionu. Snad bychom měli prosit o její přímluvu o smíření v této části světa. To zde je stále asi spíše nejvýše povrchní.

 

L1050578u