z iniciativy prof. Ing. Ivy Ritschelové, CSc., nyní předsedkyně ČSÚ, dříve rektorky UJEP, v restauraci Argument (v mém senátorském obvodě)