IKDP je Institut pro křesťansko-demokratickou politiku.