O tom, zda jsou návrhy Spojeného království pro Evropskou unii hrozbou nebo příležitostí. Text je zde.