Byl jsem určen zpravodajem tohoto bodu programu 19. schůze Senátu.