Na briefingu jsem mluvil o návrhu usnesení na podporu razantního řešení klimatické problematiky (které nakonec nebylo plénem přijato).