Na pravidelném briefingu mluvím o návrzích na novou podobu evropských programů Erasmus a Horizont Evropa (jejichž jsem zpravodajem na dnešní schůzi Senátu), a také odpovídám na otázky ohledně mého možného vedení Senátu

 

New Note