Na briefingu mluvím o návrhu koritického usnesení, které jsem připravil ke zprávě o životním prostředí