Zde z toho stream, zde fotogalerie Senátu. Já jsem prezentoval usnesení k poslední Evropské radě.