Zdůvodnil jsem, proč jsem navrhl tento bod na tomto jednání Senátu a představil návrh usnesení, které jsem k tomu připravil.

Kromě mě se zúčastnil místopředseda Senátu Jiří Šesták a místopředseda zahraničního výboru Patrik Kunčar (předseda Bublan byl pracovně v zahraničí).

Záznam je zde.

 

21376_1ee588571ddb3b148b8d92bcc226d864_big