Velmi příjemná sousedská akce (na obrázku u stolu se starostou pražské městské části Troja Tomášem Bryknarem).