Pravidelné setkání předsedů evropských výborů členských států EU bylo tentokrát v poněkud neskutečné (byť ne nezajímavé) budově rumunského parlamentu, největší parlamentní budově na světě, dědictví Ceaușescova magalomanství. Mluvil jsem jak o věcech velkých – že kromě formálně deklarovaných priorit rumunského předsednictví budou faktickými prioritami brexit a eurovolby a tedy je bude potřeba společně reflektovat a vyvodit z nich nějaké poučení a závěry – tak o věci celkem malé, zato konkrétní. Že Rada EU může „doklepnout“ poněkud polovičaté nakročení evropské komise k prodloužení lhůty pro národní parlamenty pro posouzení subsidiarity. To zní – a právem – hrozně technicky, ale ve skutečnosti by to mohlo docela přispět ke zlepšení vnímání demokratické legitimity v EU. Což je velmi zásadní cíl.

Image

Bucharest