S maršálkem Markem Kuchcińským přijela i předsedkyně evropského výboru Sejmu Izabela Kloc, která organizovala poslední setkání evropských výborů parlamentů V4 před měsícem.