Pana Joela Chasona přijal v Zeleném salonku Kolowratského paláce místopředseda Senátu P. Sobotka.