Na konferenci evropských výborů parlamentů členských států EU (COSAC) v Haagu jsem byl pozván do panelu o migraci, resp. o fungování dohody EU-Turecko. Kudy chodím, tudy se snažím vysvětlovat, že náš odpor ke kvótám není ani tak tím, že bychom neměli rádi cizince (Ukrajinců a Vietnamců jsme přijali víc, než kde kdo v Evropě, a dokonce i muslimů z bývalé Jugoslávie), nebo tím, že bychom nechtěli solidárně pomáhat s řešením společného problému, ale hlavně tím, že migranti z této vlny k nám (a do řady dalších zemí) prostě výrazně nechtějí, a tudíž to nemůže pořádně fungovat.

27663365855_e8efe7946b_o