Udělování této společné ceny University Karlovy a města Prahy bylo před 15 lety přerušeno poté, co ji nepřijal Umberto Eco. Jsem rád, že se při příležitosti kulatých narozenin Karla IV. znovu ožíví a přeji jí lepší osud, než měla dosud.
S panem velkovévodou jsem měl to potěšení se vidět naposledy před 3 lety při 10. výročí založení lucemburské univerzity (mladší sestry naší UK). Dnes jsem s ním krátce promluvil o potřebě čelit vnitřnímu štěpení Evropy (takto stručně shrnuto to zní škrobeně, ale ve skutečnosti to byl docela dobrý rozhovor).