Po zvolení mého nástupce v roli rektora Univerzity Karlovy T. Zimy jsme se s ním domluvili, že po přechodnou dobu budu působit v jeho kolegiu (ne jako prorektor, kteří jinak obvykle kolegium rektora tvoří), aby se tím usnadnil plynulejší přechod na působení nového vedení. To, že mi teď přibyly nové, senátorské povinnosti, považuji za vhodný okamžik k ukončení tohoto přechodného období.