Byl jsem zvolen předsedou, místopředsedy byly zvoleni sen. V. Plaček a E. Syková. Volba místopředsedů byla z časových důvodů přerušena s tím, že doproběhne na příštím zasedání výboru.