TAFTIE je evropská síť inovačních agentur. Tématem 3. expertního setkání pod vedením naší TAČR bylo mapování inovačního potenciálu a využití jeho výsledků pro tvorbu programů podpory inovací.

Nemohl jsem nezmínit dnešní 80. výročí úmrtí TGM, za nějž se slovo inovace ještě moc nepoužívalo, ale Československo bylo jejich významným zdrojem, o čemž výmluvně svědčí např. Národní technické muzeum, kde se konalo předchozí expertní setkání TAFTIE.