Krátce po návštěvě makedonského prezidenta hostil předseda našeho Senátu M. Štěch (s chotí) i předsedu Shromáždění Makedonské republiky (s chotí).