Moc mě potěšilo, že zde převzal zlatou pamětní medaili UK můj někdejší prorektor a pak dlouholetý děkan PřF, konečně po velmi vážném úraze zotavený Bob Gaš.