Na Žofíně při příležitosti jejich státního svátku (Rakouská republika vznikla „na troskách mocnářství“ ve stejných dnech, jako naše Republika Československá).