Byl jsem ustanoven zpravodajem tohoto velmi hojně navštíveného veřejného slyšení. Připadla mi tím značně nelehká úloha závěrečného shrnutí.

Ocenil jsem, že se podařilo dosáhnout debaty názorovědosti vyrovnané a také v zásadě věcné, neemotivní. Zazněla celá řada argumentů pro i proti – ekonomických, dopravních, vodohospodářských, environmentálních – z nichž většina je již delší dobu známa.

Jisté novum byla věcná kritika několika slabin nedávno dokončené studie proveditelnosti, která vyústila v racionální požadavek nezávislé mezinárodní oponentury. Bez toho působí podklad pro rozhodnutí vlády v takto obrovské věci poněkud vratce.

 

64657272_1851348181634012_8715074232310038528_n