Navazuje na práci dočasné komise Senátu k auditním zprávám EU ohledně konfliktu zájmů a neoprávněného čerpání evropských dotací ze strany premiéra Babiše.