Ve svém závěrečném vystoupení na veřejném slyšení jsem se zamýšlel nad místem experimentálního přístupu k poznání v budoucnosti vzdělávání.