S ostatními předsedy evropských výborů parlamentů členských států EU (COSAC Chairs).