Na jednání VUZP jsem žádal (a získal) podporu pro pozměňující návrh novely zákona o místních poplatcích, který by umožnil např. Praze vybírat poplatky za pobyt od cizinců až do výše 100 Kč na den (podle uvážení místní samosprávy).