V návaznosti na dopis skupiny senátorů (včetně mě) Radě pro rozhlasové a televizní vysílání s podnětem k přešetření reportáže FTV Prima ze dne 11. 2. 2016 mě TV Prima vyzvala ke shlédnutí hrubého materiálu reportáže. Odpovědným orgánem pro posouzení, zda zmíněná reportáž TV Prima byla či nebyla v rozporu se zákonem, případně s novinářskou etikou, je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Proto jsem se po pečlivém zvážení nakonec rozhodl zdržet se dalšího vyjadřování v této věci a nijak neovlivňovat rozhodnutí tohoto nezávislého orgánu. Budu rád, pokud hrubý materiál reportáže TV Prima předloží právě RRTV.