Tradiční každoroční setkání současných a emeritních rektorů. Je dobře se vidět s bývalými “spolubojovníky”, ale hlavně v neformální atmosféře diskutovat věci, které už jsou v podstatě náplní práce Parlamentu (návrh novely zákona o vysokých školách, návrh nového zákona o vědě).